Những Từ Viết Tắt Tiếng Anh Có Ý Nghĩa

Mười Cách Nói "Anh Yêu Em" Bằng Tiếng Anh - Đại Kỷ Nguyên. Từ P/s có nghĩa là gì?. Dịch Tiếng Anh, Dịch Thuật Tiếng Anh Chuẩn Nhất. 100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông. Btw là gì, btw là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh. Tổng hợp những từ viết tắt thông dụng trên Facebook. Ý nghĩa của các từ viết tắt trong tiếng anh. Những câu nói Tiếng Anh hay nhất :D. Những câu nói Tiếng Anh hay nhất :D. Giải mã” ngôn ngữ @ của tuổi teen. những từ viết tắt tiếng anh có ý nghĩa - 123doc